Ustawienia

X

Temperatura

Kontroluje losowość: Obniżenie powoduje mniejszą losowość uzupełnień. Gdy temperatura zbliża się do zera, model stanie się deterministyczny i powtarzalny.

Kreatywność

Im wyższa wartość, tym większe prawdopodobieństwo, że ChatGPT będzie mówił na nowe tematy.

ChatGPT

Wpisz wiadomość, aby rozpocząć czat.

ChatGPT

Proszę, poczekaj...


You have 9 out of 10 requests left.