Nastavení

X

Teplota

Ovládá náhodnost: Snížení teploty vede k menšímu počtu náhodných dokončení. Jak se teplota blíží nule, model se stane deterministickým a opakujícím se.

Kreativita

Čím vyšší je hodnota, tím větší je pravděpodobnost, že ChatGPT bude hovořit o nových tématech.

ChatGPT

Zadejte zprávu pro zahájení chatu.

ChatGPT

Prosím, počkejte...


You have 9 out of 10 requests left.